Ngành Truyền thông & Mạng MT
Giới thiệu ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:04:38 PM)
Trong xu thế phát triển ngày nay các doanh nghiệp, công ty đều triển khai hệ thống mạng máy tính từ qui mô nhỏ đến các qui mô lớn phức tạp nhằm phục vụ cho công việc kinh doanh được hiệu quả thậm chí mang còn ý nghĩa sống còn đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vì thế nhu cầu về nhân lực cho việc tư vấn, triển khai, giám sát vận hành và đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng ngày càng trở nên cấp thiết.
<< Xem thêm >>
Chương trình đào tạo ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:05:15 PM)
<< Xem thêm >>
Mục tiêu đào tạo ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:04:46 PM)
<< Xem thêm >>
Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:04:54 PM)
<< Xem thêm >>
Thời gian đào tạo ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:05:03 PM)
<< Xem thêm >>
Mô tả tóm tắt nội dung học phần ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:05:37 PM)
<< Xem thêm >>
Kế hoạch giảng dạy ngành Truyền thông & Mạng máy tính (3/26/2013 1:05:27 PM)
<< Xem thêm >>
Bản Tin Khoa CNTT
Thời khóa biểu học kỳ 1/2016-2017 - Chính thức mở/hủy - các Khoa các ngành.(Ngày 07/09/2016) (9/7/2016 3:08:43 PM)
Lịch thi lần 2 các học phần CCNA học kỳ 3/2015-2016 (9/7/2016 3:05:39 PM)
Thời khóa biểu học kỳ 1/2016-2017 - Chính thức mở/hủy/chờ bổ sung sau 2 đợt đăng ký trực tuyến- các Khoa các ngành. (8/22/2016 3:54:12 PM)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM GIA OLYMPIC TIN HỌC ITC (7/29/2016 4:19:11 PM)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỘI OLYMPIC TIN HỌC ITC (7/29/2016 4:10:15 PM)
Ngày hội việc làm và chương trình sinh hoạt cuối khóa năm 2016 (7/19/2016 2:27:55 PM)
Thông báo v/v đăng ký trả nợ học phần Cấu trúc dữ liệu & thuật toán (LT+TH) và học phần Phương pháp lập trình hướng đối tượng (LT+TH) (6/1/2016 11:52:45 AM)
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Tin tức Mới Nhất
Thời khóa biểu học kỳ 1 - đợt 1 - Hệ liên thông cao đẳng Khóa 7. (6/1/2016 12:06:08 PM)
Thời khóa biểu lý thuyết - thực hành học kỳ 2 2015 - 2016 học lại các khóa <=14 (12/29/2015 3:26:02 PM)
Bảng điểm lý thuyết và thực hành các học phần thực hiện đồ án môn học (12/25/2015 5:09:41 PM)
Bảng điểm lý thuyết và thực hành các học phần học lại trong học kỳ 1 2015-2016 Các khóa (1/4/2016 11:21:49 AM)
Bảng điểm lý thuyết và thực hành các học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khóa 14 (1/7/2016 10:36:08 AM)
Bảng điểm lý thuyết và thực hành các học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 Khóa 13 (12/31/2015 9:39:14 AM)
Thời khóa biểu lý thuyết, thực hành học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 Khóa 15 chính thức đề sinh viên đi học (12/25/2015 12:10:47 PM)
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 
Hình Ảnh Hoạt Động


Thông Tin Nghề Nghiệp
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SMAC VIỆT NAM (8/26/2016 9:17:01 AM)
Công ty Cổ Phần BYS tuyển dụng (10/5/2015 3:52:18 PM)
Liên Kết Web
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
♦ [A]
Địa Chỉ: Phòng A.112, S12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
[P] Điện thoại: (84 8) 39 736 623
[E] Email: fit@itc.edu.vn ♦ [W] Website: www.fit.itc.edu.vn

+ Đang online: 13

+ Tổng lượt: 26630